สำรวจโรงเรียนเป้าหมาย
อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์
ระหว่าง วันที่ 21 - 22 ส.ค 2542

ณะสำรวจโครงการฯเดินทางมาถึงสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
มาพบ คุณ ดวงตา แสนลี (พี่ตา) และ คุณ ทรงศิริ ทรงงาม (นุช) ซึ่งรอต้อนรับอยู่
และเดินทางต่อไปยังที่พัก ที่พี่ตาและนุชจัดเตรียมให้กับทางคณะสำรวจโครงการฯ
เพื่อปรึกษาหารือเรื่องโรงเรียนเป้าหมายและเส้นทางที่จะสำรวจ
รุ่งเช้าได้เดินทางไปสำรวจโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่
1. โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3
2. โรงเรียนบ้านบึงเจริญ
3. โรงเรียนนิคมพัฒนาสายตรี 2
ป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ชายแดน ไทย-กัมพูชา ห่างจากชายแดนประมาณ 8 กิโลเมตร
ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ยากจนมีอาชีพรับจ้างและหาของป่า การเข้าไปหาของป่าก็ติดเชื้อ
ไข้มาราเรียมาแพร่ระบาดในหมู่บ้าน บางครั้งโจรจากประเทศเขมรก็เข้ามาปล้นและ
จับตัวไปเรียกค่าไถ่

วามยากจน ความขาดแคลน ทำให้ผู้ปกครองนักเรียน ไม่มีเงินพอที่
จะซื้อหาอุปกรณ์การเรียน หนังสือเรียน และ อื่นๆ โดยนักเรียนจะยืม
และรับแจกจากทางโรงเรียน แต่ก็ไม่เพียงพอกับความต้องการ
เพราะทางโรงเรียนก็ได้รับงบประมาณมาจำนวนจำกัด
หล่งน้ำก็เป็นปัญหาสำคัญอีกปัญหาหนึ่ง เพราะขาดแคลน น้ำดื่ม-น้ำใช้
ซึ่งมีผลกระทบต่อการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่บริเวณโรงเรียนเพื่อใช้ทำการเกษตร
ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพ รายได้ และการศึกษาเรียนรู้ตามสภาพท้องถิ่น
างคณะสำรวจได้เก็บข้อมูล ปัญหา สิ่งที่ทางโรงเรียนขาดแคลนและสิ่งที่
ทางโรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ เพื่อจัดทำเอกสารรายงานแก่คณะกรรมการ
โครงการสานฝันให้น้อง เพื่อดำเนินการต่อไป|หน้าแรก| ความเป็นมาโครงการ| กิจกรรมโครงการ| คณะสำรวจของโครงการ| แนะนำโรงเรียนยากจน| กระดานข่าว| ลงสมุดเยี่ยม| ดูสมุดเยี่ยม| E-mail|Webmaster : นาย ป็อปปูล่า ICQ 35996603 E-Mail : poppura@hotmail.com
E-Mail : poppura@chaiyo.com URL : http://homepoppura.8m.com
Copyright © June 1999, โครงการสานฝันให้น้อง